Bahay-bahayan

Bahay-bahayan

Ang kanyang maliit na bahay-bahayan Ay isang pasyalan ng mga turista. Naroon ang silid na kanyang kanlungan: Isang palaruang mayroong camera. Siya ay prinsesang t’wina’y dinadalaw Ng mga prinsipeng may pílyong layunin. Kapag sa bintana, sila’y dumudungaw Ay nag-uumpisa ang kanyang gawain. Kahit ang prinsesa’y…