habing salita, diwang malaya

Recent Posts

Sa Habang Panahon

Sa Habang Panahon

Tulad mo’y bulaklak sa gitna ng hardin na dagling pinitas matapos mapansin Subalit sa halip na ika’y samyuhin – kinuyom sa kamay; pinigang mariin.   Naiwan kang sira; talulot mo’y lagas, ang hardi’y nalunod sa luha mong katas. Umihip ding sunod ang hanging malakas at […]

Buktot Na Dila

Buktot Na Dila

Kahit mabuting wika ang kathain ng diwa kapag buktot ang dila lilitaw na masama.   Public Domain Image Tongue

Ulan Sa Tanghali

Ulan Sa Tanghali

Bumuhos ang ulan gayong tanghaling tapat at ang mumunting patak ay marahang marahang yumapos sa aking katawan. Pagkat wala akong payong, ako muna ay sumilong sa lilim ng punong mayabong upang ibsan, ‘di lang banas kundi buhos na marahang nagpapalabo sa aking mga mata.   […]

Kaibigang Kawatan

Kaibigang Kawatan

Bahay na nanakawan ay lumubog sa utang; nandambong na kawatan tinawag pang kaibigan.   Public Domain Image Thief

Sa Iyong Hardin (Los Baños)

Sa Iyong Hardin (Los Baños)

Ang iyong alindog Ay batobalaning sa ‘kin ay humigop Tungo sa ‘yong ganda, taas at hiwaga palabas ng lungsod Hulagway ng mutyang pirming nakahiga ay s’yang nanunuot Sa puso, sa diwa at kaibuturan ng katawang pagod At kaparis nito’y ang katotohanang alam ko nang lubos: […]

Kalasag ng Kabalyero

Kalasag ng Kabalyero

‘Pag bago ang kalasag ng bunying kabalyero s’ya’y ‘di pa nasasabak sa pagsubok ng mundo.   Public Domain Image Helmet Knight Armor

Ang Pag-ibig ay Alon

Ang Pag-ibig ay Alon

Ang pag-ibig ay alon: layuan mo’y hahabol habulin mo’y mamaktol maktol ka’y dadaluyong!   Public Domain Image Wave Atlantic Pacific

Kandilang Tanglaw

Kandilang Tanglaw

Kandilang sinindihan upang baya’y tanglawan ang siya ngayong ilaw sa puntod ng pumanaw.   Public Domain Image Candle Light

Isda Pa Rin

Isda Pa Rin

Butanding na mahinhin at singlaki ng pating pilitin mang sukatin – isda pa rin ang turing.   Public Domain Image Whale Shark

Sandali’y Natatapos

Sandali’y Natatapos

Sandali’y natatapos, kandila’y nauupos – Araw man na kaytayog tiyak din ang paglubog.   Public Domain Image Sunset

Ang Alak

Ang Alak

Ang alak ay mapait kung ika’y sawi’t gipit, subalit tumatamis kung ika’y umiibig.   Public Domain Image Beer

Aanhin Pa Ang Pakpak

Aanhin Pa Ang Pakpak

Aanhin pa ang pakpak na kaygiting at lapad kung ang tayog ng ulap ay hindi nalilipad?


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!