habing salita, diwang malaya

Tag: bahaghari

Bahaghari

Bahaghari

Ang kuwento sa atin ng matatanda: may ginto raw sa dulo ng bahaghari   Ito ang aking sadyang paniniwala kahit ako’y may gatas pa sa labi.   Umaabot ba sa dulo ng daigdig ang bahagharing lumilitaw sa atin   Kaya kayo’y napilitang umalis upang ginto’y […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!