habing salita, diwang malaya

Tag: bakunawa

Bakunawa

Bakunawa

Nilamon ng serpiyente ang buwang kadluan ng laksa-laksang alaala. Bolang tanglaw sa gabing mapanglaw   Ay ngayo’y pulang pula. Nababad sa dugo ang pinaslang na musa sa kalangitan. Walang natira sa Bathaluman kundi bungo   Na sa halip maluoy ay lalong namukadkad. Umawit ng ponebre […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!