habing salita, diwang malaya

Tag: Bulaklak

Bulaklak

Bulaklak

  ‘Sang bulaklak ng rosas; nahiyang bumukadkad Nang may masaktang palad sa tinik n’yang matalas.