habing salita, diwang malaya

Tag: dalit

Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Aking wallet ay kahawig Nitong pusong umiibig Tangi lamang masisilip: Iyong picture na may punit.   Public Domain Image Empty Wallet


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!