Tag: dalit

Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Aking wallet ay kahawig Nitong pusong umiibig Tangi lamang masisilip: Iyong picture na may punit.   Public Domain Image Empty Wallet