habing salita, diwang malaya

Tag: flores de mayo

Flores de Mayo

Flores de Mayo

Sa isang munting parada ng mga bulaklak, ikaw ay natatangi sa ganda at busilak Na marahang pumaparada sa mga mata ng mga debotong naglalakad sa kalsada.   Di ko alam kung sinong mas matimtiman; ang banal na birhen sa prusisyon o ikaw Na nagsasabog ng […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!