habing salita, diwang malaya

Tag: kalungkutan

Ang Kalungkutan

Ang Kalungkutan

Ang kalungkutan ay parang kaibigang matagal nang napawalay Bigla siyang daratal nang ‘di mo namamalayan. Tatawagin ka niya nang walang abiso sa gitna ng pagpapahinga o sa tambak ng trabaho. At bigla mo na lang matatagpuan ang sarili mong s’ya’y kayakap at magiliw na kausap. […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!