habing salita, diwang malaya

Tag: kandila

Kandila

Kandila

Libong kandilang nagniningning sa bawat sulok ng daigdig ay tulad ng mapanglaw na mga bituin sa madilim at malamig na papawirin. Lumuluhang mag-isa sa nauupos na mitsa pagkat ang pagliliyab ng umaandap nilang liwanag ay malapit nang mapatid.   Ang hindi nila nababatid, may pag-asang […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!