Tag: kandila

Kandila

Kandila

Libong kandilang nagniningning sa bawat sulok ng daigdig ay tulad ng mapanglaw na mga bituin sa madilim at malamig na papawirin. Lumuluhang mag-isa sa nauupos na mitsa pagkat ang pagliliyab ng umaandap nilang liwanag ay malapit nang mapatid.   Ang hindi nila nababatid, may pag-asang…