habing salita, diwang malaya

Tag: Muning

Muning, muning

Muning, muning

Muning, muning Huwag kang masasanay na magmasid lamang sa itaas o sa sahig ay mahiga at mag-unat.   Muning, muning Huwag mamihasang mag-abang Sa among nagbibigay ng biyaya dahil ‘di ka nilikha para maging alaga.   Ugaliin mong mag-usisa siyasatin ang mga lungga saliksikin ang […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!