habing salita, diwang malaya

Tag: ofw

Video Chat

Video Chat

Ngiti ng pamilya sa Pilipinas ang kanyang umagahan isang araw dito sa mainit na Gitnang Silangan Kahit bihira rito ang mainit na pandesal parang ito na rin ang kanyang natitikman. Sing-init ng kape ang paputol-putol na “i love you” ang siyang babaunin niya papasok sa […]


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!