habing salita, diwang malaya

Tag: tokhang

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang puso kong adik sa ‘yong pagmamahal Nakitang duguan sa isang lansangan. Nang mayro’ngĀ magtanong kung anong dahilan: “Sa halip sumuko, piniling lumaban.”   Public Domain Image Bloody Heart


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!