Tag: Puso

Ang Ating Puso

Ang Ating Puso

Puso ay huwag nating ukitin sa punong mangga o akasya pagkat kung ‘yan ay putulin mawawala rin ang ating alaala.   Puso ay huwag nating iguhit sa mga kwaderno at papel dahil kung ‘yan ay mapunit masisira’t malilimot na rin.   Ang marapat nating gawin;…