Ang Ating Puso

Ang Ating Puso

Puso ay huwag nating ukitin

sa punong mangga o akasya

pagkat kung ‘yan ay putulin

mawawala rin ang ating alaala.

 

Puso ay huwag nating iguhit

sa mga kwaderno at papel

dahil kung ‘yan ay mapunit

masisira’t malilimot na rin.

 

Ang marapat nating gawin;

sa basang semento ilimbag

ang pangarap natin at hiling

maging pag-ibig nating ganap.

 

At kapag semento ay natuyo;

ay sumumpa tayo nang sabay

at umasang hanggang dulo ng mundo

pagsinta’y magtagal habangbuhay.

 

Public Domain Image Concrete Heart
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply