habing salita, diwang malaya

Ferdie L. Eusebio

Ferdie L. Eusebio

Musikero, makata, mangingibig, at driver; si Ferdie Eusebio ay isinilang at nagkukuta sa Los Baños, Laguna. Kasalukuyang online writer para sa sandamakmak na business websites sa loob at labas ng Pilipinas. Siya rin ang Editor ng ExpertContentWritersTeam, at kasalukuyang kasapi ng KATAGA-Online. Kapag may oras ay muli siyang nagbabalik sa pag-compose ng mga kanta.

 

Mga Bagong Akda

Haibun ng Tagumpay - Sa lahat ng bagay na naganap sa Pilipinas mula sa pananakop sa WPS, sa illegal migrants at drogang mula sa… (Ipagpatuloy)
Isang Gabing Pikit Ang Mundong Marikit - Isang gabing pikit ang mundong marikit, Nilamon ng tuso at hambog na dragon Ang papel na bangkang tinangay ng alon.… (Ipagpatuloy)
Tunggalian - Ang sigaw ng puso ko: "Bukod-tanging ikaw lang!" Ang bulong ng sentido: "Bulsa ko'y walang laman."   Free image Heart… (Ipagpatuloy)
Binhi - Ang búhay n’ya’y binhing babago lang tanim: Mahina’t maliit. Wala pa mang ugat, nais nang gapasin. Nang magbago’ng klima’t kumalat… (Ipagpatuloy)
Samo’t Dalangin - Parang may anino ng duda sa laylayan ng mga ulap, isang umagang gumising akong may kakaibang katiyakan at pag-asa. Di… (Ipagpatuloy)

 


 

Silipin ang lahat ng akda ni Ferdie L. Eusebio