Video Chat

Video Chat

Ngiti ng pamilya sa Pilipinas ang kanyang umagahan

isang araw dito sa mainit na Gitnang Silangan

Kahit bihira rito ang mainit na pandesal

parang ito na rin ang kanyang natitikman.

Sing-init ng kape ang paputol-putol na “i love you”

ang siyang babaunin niya papasok sa trabaho

Kahit walang matitira sa darating na suweldo

sulit ang pagtitipid at pagbabawas ng bisyo.

 

Public Domain Image Video Call
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply