habing salita, diwang malaya

Bagong Akda

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang puso kong adik sa ‘yong pagmamahal Nakitang duguan sa isang lansangan. Nang mayro’ng magtanong kung anong dahilan: “Sa halip sumuko, piniling lumaban.”   Public Domain Image Bloody Heart

Imahen

Imahen

‘Di na n’ya kilala ang mukhang kausap at kanyang kaharap Kasinglabo na rin ng lumang salamin ang matang mapungay; ‘Di na n’ya aninag ang mga imaheng minsan n’yang ginagap.   Maging ang pisngi n’yang maganda’t makinis; pirmi ring bumagsak Gan’un din ang noong kulubot na […]

Bakunawa

Bakunawa

Nilamon ng serpiyente ang buwang

kadluan ng laksa-laksang alaala.

Bolang tanglaw sa gabing mapanglaw

 

Ay ngayo’y pulang pula. Nababad sa dugo

ang pinaslang na musa sa kalangitan.

Walang natira sa Bathaluman kundi bungo

 

Na sa halip maluoy ay lalong namukadkad.

Umawit ng ponebre ang mga naulilang tala

habang ang serpiyente’y lalong nandahas.

 

Wala siyang magawa pagkat siya’y nag-iisa

sa ibabaw ng bangkay ng pinuksang kalaban.

Ngayo’y singlamig ng gabi ang pag-iisa

 

Na umuuk-ok sa ilalim ng kanyang puso.

Ang serpiyenteng magiting, ‘di kinaya

ang bigat ng kalungkutan – itinutok ang nguso

 

Sa sariling katawan at nagsimulang kumagat

hanggang maubos pati ang kanyang mukha.

Lumbay ng gabi at mga tala ang namayagpag

 

Habang nag-aabang sa muling pagsilang ng diyosa

na sa haba ng dilim ay magpapanumbalik ng tanglaw.

 

Sa mitolohiyang Filipino, ang Bakunawa ay isang higanteng serpiyente, dragon, o buwaya na kumakain ng buwan o araw na siyang dahilan ng eklipse.

 

Public Domain Image Blood Moon
Ang Bunga

Ang Bunga

At nalaglag na nga ang bunga sa lupa nang yugyugin ng hangin ang punong malilim.   Ang bungang pumatak ay ‘di agad nabiyak. Nang aking lapitan at usisain ang laman: natagpuan kong bulok – kahit hilaw ay may uod.   Habang ang isang natira sa […]

Lurok

Lurok

Kung ang batong kaytigas Sa ambon naaagnas Paano kung mababad Sa buhos na kaylakas?   Di ba’t kahit ang ulap Sa sintang alapaap Ay dagling naiiyak ‘Pag damdami’y bumigat?   Maging ilat at ilog Saglit ring natutuyot ‘Pag nagtampo ang agos Nitong bukal na nagdulot.   […]

Gapasan

Gapasan

Hindi na nga palay ang itinatanim

Sa ‘ting natutuyong mumunting bukirin

Walang ibang punlang tutubo marahil

Kundi droga, bala, at lagim ng baril.

 

Paglao’y yayabong ang punlang hinasik

Na para bang kamay na saklot ang langit;

Ang samyo ng bunga, dugo ang kawangis

Na s’ya ring pandilig ‘pag nasok sa isip.

 

Ang binhing ‘tinanim pagdating ng taon

Ay s’yang aanihin sa lungsod at nayon

Ang gutom ng madla kung magkakagayon

Ay punglong wawakas sa buhay at nasyon.

 

At bago kumalat ang punlang nadatnan

Ay dapat wakasan ang pinanggalingan

Hasain ang tabak, talim ay ilaan

Ang oras ay tiyak; ngayon ang gapasan!

 

Public Domain Image Harvesting the Rice

Downloadable Collections

Libreng Download

Libreng Download

Tilamsik Ng Haraya

Tilamsik ng Haraya

Ang Tilamsik ng Haraya ni Ferdie L. Eusebio ay kalipunan ng mga tula na pilit hinahanap ang mga nawawala at sinusukat ang lawak ng dagat sa ating pagitan, at kung saan maging ang katahimikan ay nagkakaroon ng imahe.

Libre mo itong mada-download!

 

 

 


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!