Ang Bagong Kalaban

Ang Bagong Kalaban

Para sa libreng download, mag-click lang dito.


Ang tulang ito ay nilikha upang matulungan ang mga magulang na ipaliwanag sa mga bata at tungkol sa COVID-19, at kung paano ito lalabanan.

Nilikha ito sa pakikipagtulungan sa Bolunturismo PH, Philippine Society of Nutritionist-Dieticians, Inc. at Canva Philippines.

Mayroon ding bersyon na Ingles, na pinamagatang The New Enemy.

Jairene Cruz-Eusebio
Follow us!
Latest posts by Jairene Cruz-Eusebio (see all)


1 thought on “Ang Bagong Kalaban”

Leave a Reply