Ang Bagong Kalaban

Ang Bagong Kalaban

Para sa libreng download, mag-click lang dito.

Available din ito sa hardbound printed version na maaaring ma-ship sa kahit saang lugar sa Pilipinas. Lahat ng profit ng librong ito ay mapupunta sa mga iskolar ng SulatKamay.


(swipe left to view the other pages)
  • Ang Bagong Kalaban Page 1
  • Ang Bagong Kalaban Page 2
  • Ang Bagong Kalaban Page 3
  • Ang Bagong Kalaban Page 4
  • Ang Bagong Kalaban Page 5
  • Ang Bagong Kalaban Page 6
  • Ang Bagong Kalaban Page 7
  • Ang Bagong Kalaban Page 8
  • Ang Bagong Kalaban Page 9

Ang tulang ito ay nilikha upang matulungan ang mga magulang na ipaliwanag sa mga bata at tungkol sa COVID-19, at kung paano ito lalabanan.

Mayroon ding bersyon na Ingles, na pinamagatang The New Enemy.

Nilikha ito sa pakikipagtulungan sa Bolunturismo PH, Philippine Society of Nutritionist-Dieticians, Inc. at Canva Philippines.


Nagustuhan mo ba ang akdang ito? Halina’t suportahan ang mga indibidwal sa likod nito!

Coffee for Ferdie L. Eusebio

Coffee for Jairene Calabia Cruz-Eusebio

Jairene Cruz-Eusebio
Follow us!
Latest posts by Jairene Cruz-Eusebio (see all)