Ang Bagong Kalaban

Ang Bagong Kalaban

Para sa libreng download, mag-click lang dito.

Available din ito sa hardbound printed version na maaaring ma-ship sa kahit saang lugar sa Pilipinas. Lahat ng profit ng librong ito ay mapupunta sa mga iskolar ng SulatKamay.


Ang tulang ito ay nilikha upang matulungan ang mga magulang na ipaliwanag sa mga bata at tungkol sa COVID-19, at kung paano ito lalabanan.

Nilikha ito sa pakikipagtulungan sa Bolunturismo PH, Philippine Society of Nutritionist-Dieticians, Inc. at Canva Philippines.

Mayroon ding bersyon na Ingles, na pinamagatang The New Enemy.

Jairene Cruz-Eusebio
Follow us!
Latest posts by Jairene Cruz-Eusebio (see all)


1 thought on “Ang Bagong Kalaban”

Leave a Reply