Tahanan

Tahanan

Ang awit na ito ay alay sa mga pamilyang pinaglayo ng paghahanapbuhay, pandemya at pulitikal na persekusyon. Isang mahigpit na yakap sa ating mga nangungulila sa mga taong itinuturing nating malaking bahagi ng ating kinagisnang tahanan.

Kayo ang aming inspirasyon.

Tahanan ‍?

(Titik at Musika nina Ferdie L. Eusebio at Jairene Calabia Cruz-Eusebio,
Tampok si Malaya Himig Cruz Eusebio)

Copyright 2021

Ang maningning na bituin sa langit

Laging nakabantay sa atin

Bawat kislap may pangakong hatid:

Tayo’y magkakapiling pa rin.

Kung sa aking pag-alis

Alinlanga’y magbalik

Ihehele kang muli

Ng wagas kong pag-ibig….

Lagi mo sanang tatandaan

Ang yakap mo ang aking tahanan

Magkalayo ma’y nararamdaman

Ang yakap mo ang aking tahanan.

Lagi mo sanang tatandaan

Ang yakap mo ang aking tahanan

Magkalayo ma’y nararamdaman

Ang yakap mo ang aking tahanan

Jairene Calabia Cruz-Eusebio
Follow us!
Latest posts by Jairene Calabia Cruz-Eusebio (see all)


Leave a Reply