habing salita, diwang malaya

Hiling sa Bituin (Isang Koleksyon ng mga Pangarap)

Hiling sa Bituin (Isang Koleksyon ng mga Pangarap)
Ang “Hiling sa Bituin” ay isang koleksyon ng mga tula at kuwentong pambata sa panulat nina Peter Jairron Cruz, Ferdie L. Eusebio at Jairene Calabia Cruz-Eusebio. Layon nitong hikayatin ang mambabasang palawakin ang kanilang ng imahinasyon at tuparin ang kanilang mga pangarap — mapabata man o matanda.

Ang paglathala ng koleksyon na ito ay may kalakip na misyon — ang maipamahagi ang akda sa maraming bata, may kakayahan mang bumili o wala.

 

May iba’t ibang paraan upang magkaroon ng kopya:

  1. E-Book

 

Mag-donate ng anumang halaga upang makakuha ng e-book. Gagamitin namin ang pondong ito para sa “miscellaneous expenses” upang maabot ang mga batang bibigyan ng libreng kopya ng libro. Kasama na rin dito ang pagbibigay namin ng munting regalo sa mga bata tulad ng lapis at papel, at kaunting mapagsasaluhan sa araw ng aming Gift Giving.

 

  1. Booklet Copy

 

Sa bawat booklet copy (or chap book) na iyong bibilhin sa halagang ₱150 ay magbibigay kami ng libreng kopya para sa isa pang batang walang kakayahang bumili nito. Sasamahan din namin ito ng mga munting regalo sa mga bata tulad ng lapis at papel, at kaunting mapagsasaluhan sa araw ng aming Gift Giving.

Kapag bumili ka ng dalawa o higit pang booklet copy ay bibigyan ka rin namin ng E-book copy.

 

  1. Softbound Book + E-Book Copy

 

Sa bawat Softbound Book (with Glosse Pages) na iyong bibilhin sa halagang ₱600 ay magbibigay kami ng libreng booklet copy sa tatlong mga bata. Sasamahan din namin ito ng mga munting regalo sa mga bata tulad ng lapis at papel, at kaunting mapagsasaluhan sa araw ng aming Gift Giving.

Ipapadala rin namin sa iyo ang E-book copy.

 

Maraming salamat sa inyong suporta!Leave a Reply


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!