Para sa mga Tala

Para sa mga Tala

Mahirap ituro ang kaparangan
Na hindi mo nilakaran
Tulad ng kagubatan
Na hindi mo dinaanan
Kung ‘di sanay sa karimlan
Maliligaw ang sinuman

Kaya’t silang sumusuong, naglilibot
Upang tumulong, maglingkod
At silang nagpaabot ng pag-ibig at sagot
Sa tanong na iniiwan ng paghihirap at lungkot
Sila ang mga talang dapat sundan
Sa pagdilim ng kalangitan

 

Photo Credits:
Jopeter Arias
Kristel Pineda
Jair Calabia Cruz

 

Peter Jairron Cruz
Latest posts by Peter Jairron Cruz (see all)