habing salita, diwang malaya

Ang Palaboy

Ang Palaboy

Siya’y palaboy, walang mapuntahan

Walang pamilya o tahanan

Naghahanap, nangungulila

Sa pagmamahal at pagkalinga

 

Nakatingala sa mga dumaraan

Sa pagtingin, gutom ba’y nababawasan?

Naiibsan ba ang sugat at sakit

Ng kawalang-pakialam at panlalait?

 

Kumakalam ang kanyang sikmura

Sa gutom na hindi humuhupa

Patuloy lang ba siyang daraanan

Hanggang dumating ang kamatayan?

 

Sa kanyang panaghoy, walang nakakarinig

Sa kanyang mga luha, walang naaantig

Ang mga tao ba’y sadyang ‘di naaawa?

Sa pagtulong ba’y walang pagkusa?

 

Siya’y palaboy, walang mapuntahan

Walang tiyak na patutunguhan

Sino nga naman ang magkakalinga

Sa tulad niyang isa lamang pusa?

Jairene Cruz-Eusebio

Anumang pangarap ay maaaring matupad -- 'Yan ang paniniwala ni Jaymee. Pagsusulat at pagbabasa ang paborito niyang gawin, at swerte siyang nanalo nang dalawang beses ng Unang Gantimpala para sa Maikling Kuwentong Pambata sa Carlos Palanca Memorial Awards for Literature noong 2013 at 2017.

Latest posts by Jairene Cruz-Eusebio (see all)Leave a Reply


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!