Muning, muning

Muning, muning

Muning, muning

Huwag kang masasanay

na magmasid lamang sa itaas

o sa sahig ay mahiga at mag-unat.

 

Muning, muning

Huwag mamihasang mag-abang

Sa among nagbibigay ng biyaya

dahil ‘di ka nilikha para maging alaga.

 

Ugaliin mong mag-usisa

siyasatin ang mga lungga

saliksikin ang mga siwang

busisiin ang mga puwang

akyatin ang mga harang

gibain ang mga hadlang

 

Dahil hindi lang mga daga

ang makikita mo sa butas

Naroroon din ang hiwaga

at kapanapanabik na bukas!

 

Muning, muning

Bumangon ka at maglaro

Sanayin ang katawan, isip at puso

Upang paglaki ay ‘di ka mahapo!

 

Public Domain Image Adorable Kitten
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply