Kandilang Tanglaw

Kandilang Tanglaw

Kandilang sinindihan

upang baya’y tanglawan

ang siya ngayong ilaw

sa puntod ng pumanaw.

 

Public Domain Image Candle Light
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply