Kandilang Tanglaw

Kandilang Tanglaw

Kandilang sinindihan

upang baya’y tanglawan

ang siya ngayong ilaw

sa puntod ng pumanaw.

Public Domain Image Candle Light
Ang tulang ito ay isa sa mga nagwagi sa Tula Táyo 2021 (kategoryang Tanaga) na inilunsad ng Komisyon sa Wikang Filipino o KWF.

Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply