Bakit Di Mo Pangarapin

Bakit Di Mo Pangarapin

‘Wag na ‘wag mong pangaraping

Maging tulad ng bulaklak;

Pagkat kanyang ganda’t hinhin

Nakuha mong lahat-lahat.

 

At ‘wag mo ring pangaraping

Maging gaya nitong buwan;

Sa kanlungang papawirin,

S’ya’y mag-isa at malumbay.

 

Bakit ‘di mo pangaraping

Maging parang isang ibon?

Malaya n’yang nararating

Mga ulap na nagtipon.

 

Bakit ‘di mo pangaraping

Maging wangis ng ‘sang dagat?

Bawat alon n’yang magiting,

Buong mundo’y niyayakap.

 

Public Domain Image Crow Flying Bird Sun Dusk
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply