Flores de Mayo

Flores de Mayo

Sa isang munting parada ng mga bulaklak,

ikaw ay natatangi sa ganda at busilak

Na marahang pumaparada sa mga mata

ng mga debotong naglalakad sa kalsada.

 

Di ko alam kung sinong mas matimtiman;

ang banal na birhen sa prusisyon o ikaw

Na nagsasabog ng halimuyak at yumi

sa umaasang puso at nag-aabang na labi?

 

Ang mga dasal na ating inuusal at inaawit

ay harana ng balana sa natutuyong bukid

Habang ang mga awit at dasal na aking inuusal

ay munting harana ng pagsintang sa’yo lamang.

 

Samo’t dalangin ko: ‘wag sanang magwakas

ang mabining pag-usad ng paradang makupad

Pagkat ako’y nahuhumaling sa tinig mong malambing

na ‘di lang ako ang nahuhulog, kundi pati mga bituin.

 

Kaya kapag humikbi na ang mahabaging langit

at tumulo ang luha ng tuwa sa tumanang nananabik

Muling magsisibulan ang mga bulaklak ng pag-asa

na siyang iaalay ko sa munti nating altar at dambana.

 

Public Domain Image Flores De Mayo Ilocos
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply