habing salita, diwang malaya

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang Pag-ibig ay Tokhang

Ang puso kong adik sa ‘yong pagmamahal

Nakitang duguan sa isang lansangan.

Nang mayro’ng magtanong kung anong dahilan:

“Sa halip sumuko, piniling lumaban.”

 

Public Domain Image Bloody Heart

Musikero, makata, mangingibig, at driver; si Ferdie Eusebio ay isinilang at nagkukuta sa Los Baños, Laguna. Kasalukuyang online writer para sa sandamakmak na business websites sa loob at labas ng Pilipinas. Siya ang tumatayong Editor ng ExpertContentWritersTeam – isang pangkat ng mga freelance writers. Siya rin ay kasalukuyang kasapi ng KATAGA-Online. Kapag may oras ay muli siyang nagbabalik sa pag-compose ng mga kanta.Leave a Reply


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!