Samo’t Dalangin

Samo’t Dalangin

Parang may anino ng duda

sa laylayan ng mga ulap,

isang umagang

gumising akong may kakaibang

katiyakan at pag-asa.

Di ko mawari kung sisikat ba

o hindi ang araw sa likuran nila.

 

Habang ako’y matapat na nag-alay

ng pinagtagni-tagning bersong

umalingawngaw lamang sa kawalan

ng daigdig at sarili,

binuksan kong parang pahina

ng sinaunang aklat

ang mabigat at marupok

kong damdamin.

 

At ang piping bukang liwayway

ay walang ibang tugon

kundi nakabibinging katahimikan

at isang mabining ambon

na tila hinahawi

ng maputlang bahaghari.

 

Public Domain Image Mountain Alps Cloudy Sky
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply