Binhi

Binhi

Ang búhay n’ya’y binhing babago lang tanim:

Mahina’t maliit.

Wala pa mang ugat, nais nang gapasin.

Nang magbago’ng klima’t kumalat ang lagim

Kanilang ‘giniit:

Kahit bubót pa ma’y dapat nang sunugin.

 

Ngunit kahit bubót, siya’y nagpunyagi.

Pinilit mag-ugat

Kahit na matayog, punòng katunggali.

Gaya rin ng ibang mumunting binhi,

Sarili’y binuhát

Upang sa liwanag siya’y manatili.

 

Ngunit hindi lahat ng binhing hinásik

Sa lupa‘y uusbóng.

Mayro’ng matutuyo sa sobrang balásik

Ng araw. Mayro’n ding sa lagkit ng putik

Sadyang maluluóy

At tuluyang maging sustans’ya ng bukid.

 

Magkagayunpaman; itong binhi dapat

Hayaang lumaki.

Maging kasingtayog ng punò sa gubat.

Kung lalakíng hubad, sa hatol ay salat,

Sa iba’y itabi:

Agad matatantong nagpalaki’y tamad.

 

Public Domain Image Seedling
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)