Binhi

Binhi

Ang búhay n’ya’y binhing babago lang tanim:

Mahina’t maliit.

Wala pa mang ugat, nais nang gapasin.

Nang magbago’ng klima’t kumalat ang lagim

Kanilang ‘giniit:

Kahit bubót pa ma’y dapat nang sunugin.

 

Ngunit kahit bubót, siya’y nagpunyagi.

Pinilit mag-ugat

Kahit na matayog, punòng katunggali.

Gaya rin ng ibang mumunting binhi,

Sarili’y binuhát

Upang sa liwanag siya’y manatili.

 

Ngunit hindi lahat ng binhing hinásik

Sa lupa‘y uusbóng.

Mayro’ng matutuyo sa sobrang balásik

Ng araw. Mayro’n ding sa lagkit ng putik

Sadyang maluluóy

At tuluyang maging sustans’ya ng bukid.

 

Magkagayunpaman; itong binhi dapat

Hayaang lumaki.

Maging kasingtayog ng punò sa gubat.

Kung lalakíng hubad, sa hatol ay salat,

Sa iba’y itabi:

Agad matatantong nagpalaki’y tamad.

 

Public Domain Image Seedling

Ferdie L. Eusebio

Musikero, makata, mangingibig, at driver; si Ferdie Eusebio ay isinilang at nagkukuta sa Los Baños, Laguna. Kasalukuyang online writer para sa sandamakmak na business websites sa loob at labas ng Pilipinas. Siya ang tumatayong Editor ng ExpertContentWritersTeam - isang pangkat ng mga freelance writers. Siya rin ay kasalukuyang taga-pangulo ng KATAGA-Laguna (KaLag). Kapag may oras ay muli siyang nagbabalik sa pag-compose ng mga kanta.

Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)Leave a Reply