Aanhin Pa Ang Pakpak

Aanhin Pa Ang Pakpak

Aanhin pa ang pakpak

na kaygiting at lapad

kung ang tayog ng ulap

ay hindi nalilipad?

Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply