Ang Alak

Ang Alak

Ang alak ay mapait

kung ika’y sawi’t gipit,

subalit tumatamis

kung ika’y umiibig.

 

Public Domain Image Beer
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply