Ang Bunga

Ang Bunga

At nalaglag na nga

ang bunga sa lupa

nang yugyugin ng hangin

ang punong malilim.

 

Ang bungang pumatak

ay ‘di agad nabiyak.

Nang aking lapitan

at usisain ang laman:

natagpuan kong bulok –

kahit hilaw ay may uod.

 

Habang ang isang natira

sa kinakapitang sanga

ay bulok rin kahit maliit.

‘Di nahuhulog pagkat ayaw padaig.

 

Nang aking tingnan

ang munting bunga nang malapitan:

mga uod sa paligid

ay ayaw siyang bitawan.

 

Public Domain Image: Apple Worm Bitten Fruit Rotten
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply