habing salita, diwang malaya

Nawawala

Nawawala

Ang puwang sa ating pagitan

Lagi’t laging may nawawala

Sa aking mga piraso

Dulot ng pangungulila

 

Nawawala ang aking mga matang

Nasasabik na makita

Ang tamis ng iyong ngiti

Hinahanap ko ito sa mga lugar

Na sinusubukan kong mamalagi

Ngunit wala doon

Ang tanawing nais kong tingnan.

 

Nawawala ang aking mga taingang

Natuto nang umasa

At maghintay sa ‘yong tinig

Hinahanap ko ito sa dagat

Ng nakabibinging katahimikan

Ngunit wala doon

Ang himig na nais kong pakinggan.

 

Nawawala din ang aking panlasa

Sa tuwing hinahainan

Ng paborito nating putahe

Hinahanap ko ito sa paglunok

Ng ibang pagkain at inumin

Ngunit wala doon

Ang tamis na nais kong tikman.

 

Magkagayunpaman;

Ikaw din ang nakakatagpo

Ng mga bahagi ng buhay ko

Muli akong nabubuo

Kung naririnig ka’t nasisilayan

Sa liham man, litrato o telepono

Sa loob ng ilang minuto

Sumasarap na rin

Ang aking kinakain

Kahit ‘di ka kasalo.

 

At sa tuwing nadaragdagan

Ang puwang sa ating pagitan

Kahit paano’y nawawala

At nagkakapira-piraso

Ang aking pangungulila…

 

Dahil sa’yo.

Musikero, makata, mangingibig, at driver; si Ferdie Eusebio ay isinilang at nagkukuta sa Los Baños, Laguna. Kasalukuyang online writer para sa sandamakmak na business websites sa loob at labas ng Pilipinas. Siya rin ang Editor ng ExpertContentWritersTeam – isang pangkat ng mga freelance writers. Siya rin ay kasalukuyang kasapi ng KATAGA-Online. Kapag may oras ay muli siyang nagbabalik sa pag-compose ng mga kanta.Leave a Reply


error: For Copyright Protection, we have disabled right-clicking on this page. If you want a copy of this work, please visit our Libreng Download page. Thank you!