Kaibigang Kawatan

Kaibigang Kawatan

Bahay na nanakawan

ay lumubog sa utang;

nandambong na kawatan

tinawag pang kaibigan.

 

Public Domain Image Thief
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply