Sa Iyong Hardin (Los Baños)

Sa Iyong Hardin (Los Baños)

Ang iyong alindog

Ay batobalaning sa ‘kin ay humigop

Tungo sa ‘yong ganda, taas at hiwaga palabas ng lungsod

Hulagway ng mutyang pirming nakahiga ay s’yang nanunuot

Sa puso, sa diwa at kaibuturan ng katawang pagod

At kaparis nito’y ang katotohanang alam ko nang lubos:

Ang iyong alindog ay yakap ng kumot

Sa aki’y bumalot.

 

Gubat na madawag;

Isa kang hiwagang ‘di ko madalumat

Para kang pahina ng isang matanda at gusgusing aklat

Na ang nilalaman at ibig sabihin ay ‘di ko masipat

Sa piling mo, waring ngayon at kahapon ay sabay lumipas

Pagpikit ko’y dasal: ‘wag munang sumapit ang anumang bukas

Gubat na madawag sa aking hinagap

ang iyong paglingap.

 

At matatagpuan

Ang kal’walhatian sa sinapupunan

Ng diwatang bida sa mga alamat at kuwentong bayan

Ikaw ay ‘sang musa ng aking haraya na hinahangaan

Ngunit mayr’ong kimkim na hapis at ngitngit ng galit na bulkan

Ngitngit na laan lang sa iyong pag-ibig ay tumampalasan.

At matatagpuan ang kapangyarihan

Sa kal’walhatian.

 

Pinapanalangin;

‘Wag sanang sumapit ang kagat ng dilim

Nang ‘di namamasdan at nararanasan ang yumi mo’t lambing

‘Wag sanang magising nang mayroong galit sa iyong damdamin

Samo at dasal ko, ang tanging biyayang isabog sa akin

Sa muling pagdating ay ngiting malugod at bating magiliw

Pinapanalanging tayo ay magsiping

Doon sa ‘yong hardin.

 

Public Domain Image Maria Makiling
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply