Ulan Sa Tanghali

Ulan Sa Tanghali

Bumuhos ang ulan

gayong tanghaling tapat

at ang mumunting patak

ay marahang marahang

yumapos sa aking katawan.

Pagkat wala akong payong,

ako muna ay sumilong

sa lilim ng punong mayabong

upang ibsan, ‘di lang banas

kundi buhos na marahang

nagpapalabo sa aking mga mata.

 

 

Public Domain Image Rain Sunny
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply