Buktot Na Dila

Buktot Na Dila

Kahit mabuting wika

ang kathain ng diwa

kapag buktot ang dila

lilitaw na masama.

 

Public Domain Image Tongue
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply