Kuliglig na Maingay

Kuliglig na Maingay

Kuliglig na maingay

himpil sa kagubatan

Tunog mo ay hinaan;

may tukong nag-aabang.

Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply