Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Dalit ng Gipit (Ang Pag-ibig Sa Panahon ng TRAIN Law)

Aking wallet ay kahawig

Nitong pusong umiibig

Tangi lamang masisilip:

Iyong picture na may punit.

 

Public Domain Image Empty Wallet
Ferdie L. Eusebio
Latest posts by Ferdie L. Eusebio (see all)


Leave a Reply