Tinta

Tinta

Pag namumutla na itong aking tinta,

Ang dugo ko naman ang s’yang magmamarka.

Jairene Cruz-Eusebio
Follow us!
Latest posts by Jairene Cruz-Eusebio (see all)


Leave a Reply